SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Mechanik počítačových sietí

so zameraním na sieťové technológie

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

 

Podmienky prijatia: prijímacie konanie (test zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky)

 

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát CISCO CCNA Routing and Switching 1 až 4


Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice