SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Hotelová akadémia

5 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

5 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

so zameraním na manažment a informačné technológie

 

Podmienky prijatia:  prijímacie konanie (test z slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka)

 

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, duálne vzdelávanie, možnosť získať certifikát z účtovníckeho programu KROS 

 

Škola je vyznamenaná za najúspešnejšiu realizáciu vzdelávacích programov v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, podnikania, finančného riadenia. Vyznamenanie udelili JASR, Hewlett-Packard.2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Hotelová akadémia so zameraním na hotelový a gastronomický manažment je pokrokovým typom strednej odbornej školy európskeho formátu, ktorý umožňuje žiakom získať odbornú kvalifikáciu v oblasti hotelierstva a gastronómie.

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Forma štúdia: denná
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z odborných predmetov, možnosť získať certifikát KROS

 

Škola je vyznamenaná za najúspešnejšiu realizáciu vzdelávacích programov v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, podnikania, finančného riadenia. Vyznamenanie udelili JASR, Hewlett-Packard.