SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Náplň štúdia

4 -  ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl

 

Náplň štúdia

 

ZAMERANIE:

- 2D/3D grafický dizajn, propagačná grafika, reklama, Corporate Identity, UI dizajn (Adobe Creative Cloude)

- tvorba digitálnych animácií a VFX (A. Premiere, A. After Effects)

- video, fotografia, fotografický dizajn (Adobe Creative Cloude)

- dizajn a programovanie webstránok (Adobe Creative Cloude)

- 3D/2D herná grafika a programovanie v Unity (Maya, 3DsMax, Mari, Xnormal, Zbrush, Unity, Blender, Houdini)

- tvorba VR prostredí, ArchViz (Unity, 3Ds Max, Maya)

- digitálna maľba / grafický tablet (Adobe Creative Cloude)

- 3D tlač a organické 3D modelovanie (3D Maker Bot Replikator, Zbrush, Mudbox)

- navrhovanie 3D objektov (Autodesk 3ds Max, Maya,Blender)

 

Výučba prebieha v programoch: Adobe Creative Cloud  (Photoshop, Illustrator, InDesign, XD, InCopy, Acrobat Professional, Animate, Dreamweaver, Fireworks, Adobe Muse, Premiere Pro, AfterEffects, Encore DVD, Audition, Flash Builder Premium, Dimension, SpeedGrade, Prelude, Bridge, Lightroom, Character Animator, Adobe Media Encoder..)

Autodesk 3D Studio Max, ZBrush, Maya, Mudbox, Blender, Unity, Mari, Houdini

Galéria študentských prác

Youtube kanál: animácie a videá

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


Virtuálna realita bližšie k žiakom našej školy

To, čo sa doteraz žiaci učili iba z obrázkov, môžu vnímať už aj vo virtuálnej realite.

Aj využitím Oculus QUEST2 sa snažíme vytvárať také podmienky pre žiakov našej školy, ktoré nenáročným spôsobom pomôžu k efektívnejšiemu získavaniu poznatkov prostredníctvom vlastného zážitku, ktorý by v realite nebol možný. Ďalšou z výhod je snaha školy podporovať rozvoj fantázie a kreativity. Skvelý obraz VR okuliarov Oculus Quest 2 dopĺňajú vstavané reproduktory s podporou priestorového 3D audia.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

2D/3D grafika

Príprava študentov v študijnom odbore 3447 4 GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Špeciálne odborné učivo je koncipované ako dynamický systém odborných učebných predmetov umožňujúci uplatnenie absolventov v nových spoločenských, technických, technologických a ekonomických podmienkach. Tvorí ho učivo predmetov elektronické publikovanie, počítačová grafika (spracovanie obrazu a textu), spracovanie sekvencií, grafický dizajn digitálnych médií, figurálne kreslenie, dejiny výtvarnej kultúry, programovanie a odborný výcvik.

Študenti si počas štúdia osvoja princípy tvorby 2D/3D grafiky, dizajnu a digitálneho animovania, práce so snímaním, ozvučovaním a strihom videa,  fotografovania,  programovanie a dizajnu webstránok,  interaktívne prezentácie.  

Pokročilejšie techniky vo vyššom ročníku budú napokon zahŕňať vytváranie 3D grafiky pre PC hry a VR prostredia (ArchViz-architektonické vizualizácie). Študenti tak nadobudnú znalosti v 3D grafike, animovaní a programovaní čo im pomôže pri uplatnení v hernom a reklamnom priemysle.

 . 

Uplatnenie absolventa:

v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, interiérových a architektonických štúdiách, produkčných štúdiach pre 2D/3D grafiku a animácie, herných štúdiach, ako dizajnér/grafik na voľnej nohe, návrhár web stránok, absolvent môže ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole umeleckého zamerania /architektúra, grafika, nové média, fotografia, kamera, strih. Vyučujú odborní lektori, profesionálni dizajnéri a grafici. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a s obsažným portfóliom vlastných prác vytvorených počas štúdia

Odborné predmety sa vyučujú na softvérovo a hardvérovo nadštandardne vybavených počítačoch. U študentov podporujeme kreatívne umelecké myslenie. VYSOKO KVALITNÉ ODBORNÉ VZDELANIE, ktoré poskytujeme našim študentom sa odzrkadľuje aj na úspešných umiestneniach a získaných diplomoch našich študentov na medzinárodných a celoslovenských výtvarných/grafických súťažiach ! ! !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice