SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Náplň štúdia

4 -  ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl

 

Náplň štúdia na našej škole

ZAMERANIE:

- 2D/3D grafický dizajn, propagačná grafika, reklama, Corporate Identity, UI dizajn (Adobe Creative Cloude)

- tvorba digitálnych animácií a VFX (A. Premiere, A. After Effects)

- video, fotografia, fotografický dizajn (Adobe Creative Cloude)

- dizajn a programovanie webstránok (Adobe Creative Cloude)

- 3D/2D herná grafika a programovanie v Unity (Maya, 3DsMax, Mari, Xnormal, Zbrush, Unity, Blender, Houdini)

- tvorba VR prostredí, ArchViz (Unity, 3Ds Max, Maya)

- digitálna maľba / grafický tablet (Adobe Creative Cloude)

- 3D tlač a organické 3D modelovanie (3D Maker Bot Replikator, Zbrush, Mudbox)

- navrhovanie 3D objektov (Autodesk 3ds Max, Maya,Blender)

 

Výučba prebieha v programoch: Adobe Creative Cloud  (Photoshop, Illustrator, InDesign, XD, InCopy, Acrobat Professional, Animate, Dreamweaver, Fireworks, Adobe Muse, Premiere Pro, AfterEffects, Encore DVD, Audition, Flash Builder Premium, Dimension, SpeedGrade, Prelude, Bridge, Lightroom, Character Animator, Adobe Media Encoder..)

Autodesk 3D Studio Max, ZBrush, Maya, Mudbox, Blender, Unity, Mari, Houdini

Galéria študentských prác

Youtube kanál: animácie a videá

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


Virtuálna realita bližšie k žiakom našej školy:

 

To, čo sa doteraz žiaci učili iba z obrázkov, môžu vnímať už aj vo virtuálnej realite.

Aj využitím Oculus QUEST2 sa snažíme vytvárať také podmienky pre žiakov našej školy, ktoré nenáročným spôsobom pomôžu k efektívnejšiemu získavaniu poznatkov prostredníctvom vlastného zážitku, ktorý by v realite nebol možný. Ďalšou z výhod je snaha školy podporovať rozvoj fantázie a kreativity. Skvelý obraz VR okuliarov Oculus Quest 2 dopĺňajú vstavané reproduktory s podporou priestorového 3D audia.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

2D/3D grafika:

 

Príprava študentov v študijnom odbore 3447 4 GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Špeciálne odborné učivo je koncipované ako dynamický systém odborných učebných predmetov umožňujúci uplatnenie absolventov v nových spoločenských, technických, technologických a ekonomických podmienkach. Tvorí ho učivo predmetov elektronické publikovanie, počítačová grafika (spracovanie obrazu a textu), spracovanie sekvencií, grafický dizajn digitálnych médií, figurálne kreslenie, dejiny výtvarnej kultúry, programovanie a odborný výcvik.

Študenti si počas štúdia osvoja princípy tvorby 2D/3D grafiky, dizajnu a digitálneho animovania, práce so snímaním, ozvučovaním a strihom videa,  fotografovania,  programovanie a dizajnu webstránok,  interaktívne prezentácie.  

Pokročilejšie techniky vo vyššom ročníku budú napokon zahŕňať vytváranie 3D grafiky pre PC hry a VR prostredia (ArchViz-architektonické vizualizácie). Študenti tak nadobudnú znalosti v 3D grafike, animovaní a programovaní čo im pomôže pri uplatnení v hernom a reklamnom priemysle.


Organické 3D modelovanie v softvére ZBrush, digitálna maľba na grafickom tablete a 3D tlač:

 

Škola zakúpila 3D tlačiareň - MakerBot Replicator - za účelom ďalšieho rozvoja zručností študentov  a to v oblasti trojrozmerného (3D) navrhovania objektov.

Princíp činnosti: 3D tlačiareň podľa digitálnej predlohy objektu vytvorenej v programoch 3D Studio Max, ZBrush vytvorí jej hmotnú kópiu.

Digitálna maľba:

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Peter Tóth

 

Digitálna maľba:

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Viktória Sabadošová

 

Zbrush je unikátny grafický editor pre 3D a 2.5D modelovanie, texturovanie a maľbu. Primárna funkcia programu je vytvárani modelov pre digitálnu animáciu, filmy a hry.

Organické modelovanie v programe Zbrush:

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Andrej Mášik

 

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Andrej Mášik

 

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Denisse Curazi Córdová

Video-ukážka z vyučovania v programe Zbrush:

"Budúcnosť je v 3D tlači - budúcnosť je na našej škole":

3D tlač v spojení s dizajnérskym programom ZBrush, ktorý na rozdiel od programu 3D Studio Max zabezpečuje detailné modelovanie, umožňuje našim študentom pustiť uzdu fantázií a vytvárať reálne objekty s drobnými detailmi.

3D tlač je technológia na tvorbu prototypov, čiže prípravy na sériovú výrobu a najčastejšie sa využíva v nasledujúcich oblastiach:

 • architektúra a urbanizmus
 • reality
 • dizajn a umenie
 • modelárstvo
 • filmový priemysel
 • marketing, reklama a predaj
 • archeológia a múzejníctvo
 • veda
 • medicína
 • farmaceutický priemysel
 • automobilový priemysel
 • elektrotechnický priemysel
 • potravinársky priemysel
 • a iné

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


Tvorba počítačových hier:

  Študenti si v rámci predmetu Spracovanie sekvencií osvoja princípy tvorby grafiky, základy animovania, prácu s exportom, ozvučovaním a strihom videa.  Ďalej sa naučia jednoduché programovanie, na základe čoho zvládnu vytvoriť interaktívne prezentácie.  

Pokročilejšie programovanie bude napokon zahŕňať vytváranie počítačových hier. Študenti tak nadobudnú znalosti v grafike, animovaní a programovaní čo im pomôže pri uplatnení napríklad v hernom priemysle.

 

Video-ukážka z vyučovania v programe 3D Studio Max:

Odborný výcvik sa realizuje výlučne na počítačoch v grafických programoch:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice