SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

3D tlačiareň

 

Škola  v decembri 2015 zakúpila 3D tlačiareň - MakerBot Replicator 5th - za účelom ďalšieho rozvoja zručností študentov štúdijného odboru, a to v oblasti trojrozmerného (3D) navrhovania objektov.

 

Princíp činnosti: 3D tlačiareň podľa digitálnej predlohy objektu vytvorenej v programe 3D Studio Max vytvorí jej hmotnú kópiu.

 

"Budúcnosť je v 3D tlači - budúcnosť je na našej škole"

 

3D tlač je technológia na tvorbu prototypov, čiže prípravy na sériovú výrobu a najčastejšie sa využíva v nasledujúcich oblastiach:

 • filmový priemysel
 • stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
 • reality
 • dizajn a umenie
 • modelárstvo
 • marketing, reklama a predaj
 • archeológia a múzejníctvo
 • veda
 • medicína
 • farmaceutický priemysel
 • strojárstvo
 • automobilový priemysel
 • elektrotechnický priemysel
 • odevný priemysel
 • potravinársky priemysel
 • a iné

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice