SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Úspechy na súťažiach

Celoslovenská súťaž ZELENÝ OBJEKTÍV 2018-súťaž mladých fotografov na tému LES

 

Dňa 9.4.2019 sa konalo slávnostné odovzdávanie cien celoslovenskej súťaže ZELENÝ OBJEKTÍV 2018 vo Zvolene. Naša žiačka 1. ročníka odboru Dizajn grafický a priestorový - Dáša Takáčová - sa umiestnila na 3. mieste.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice      
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice    

 


Práca študentky odboru Dizajn - grafický a priestorový použitá na kampaň International volleyball tournament in Levoca - Slovakia 2017

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Denisse Curazi Córdová I.DPM

 


 

Medzinárodná súťaž umeleckej tvorivosti žiakov stredných škôl - "Quo vadis, človek?"-"Kam kráča tento svet?"

 

Richard Jacko – štúdijný odbor Dizajn grafický a priestorový – I.D – počítačová grafika – plagát pod názvom „Ulica“ – 2. miesto

Tamara Mišagová – štúdijný odbor Dizajn grafický a priestorový – II.D – klasické výtvarné techniky – vyšívané plátno pod názvom „Mona Lísa s retro okuliarmi“ – 3. miesto

Katarína Kelecsényiová –štúdijný odbor Dizajn grafický a priestorový – I.D – počítačová grafika – plagát pod názvom „Rovnosť“ – 3. miesto

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
Richard Jacko I.D Tamara Mišagová II.D Katarína Kelecsényiová I.D

 


 

Celoslovenská súťaž "ZADOBE - Sprevádzame mladých ľúdí z bodu A do bodu B" - 1. miesto

 

Naša študentka odboru Dizajn grafický a priestorový - Karin Kolesárová, 3. D - sa dňa 15. januára 2016 zúčastnila celoslovenskej súťaže  "ZADOBE". Témou súťaže bol boj proti nenávistnému vyjadrovaniu, rasizmu a diskriminácií.

V kategórií plagát obsadila 1. miesto.

 

Srdečne blahoželáme.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

Súťaž (NE)ĽUDSKOSŤ A DNEŠNÝ SVET - 3. miesto

 

Naša študentka 3. ročníka odbor Grafický a priestorový dizajn - Dominika Gurská -  dňa 12. januára 2016 získala 3. miesto v súťaži (NE)ĽUDSKOSŤ A DNEŠNÝ SVET za návrh plagátu. 

Súťaž organizoval Inštitút etiky a bioetiky (Prešovská univerzita) pod záštitou UNESCO.

Srdečne blahoželáme.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

Mladý Európan 2015 - 3. miesto na regionálnom kole

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice