SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Uplatnenie

našich absolventov:

 

4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

Študent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti dizajnu a architektúry, grafiky, nové média, fotografia ale aj v oblasti teórie výtvarného umenia a príbuzných odborov.

Absolvent nájde uplatnenie v grafických štúdiach, reklamných agentúrach, ako kreatívny pracovník pri tvorbe počítačových hier a filmovej produkcie, interiérových a architektonických štúdiach, ako dizajnér alebo grafik vo vlastnom dizajnérskom štúdiu.

Absolvent študijného odboru grafický a priestorový dizajn ovláda súčasné trendy v oblasti komunikačného, interiérového a produktového dizajnu. Študent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu. Odborné predmety vyučujú profesionálni grafici a dizajnéri.


2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl

Študent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti dizajnu a architektúry,grafiky, nové média, fotografia ale aj v oblasti teórie výtvarného umenia a príbuzných odborov.

Absolvent nájde uplatnenie v grafických štúdiach, reklamných agentúrach, ako výtvarník pri tvorbe počítačových hier a filmovom priemysle, interiérových a architektonických štúdiach, ako dizajnér alebo grafik vo vlastnom dizajnérskom štúdiu.

Absolvent študijného odboru grafický a priestorový dizajn ovláda súčasné trendy v oblasti komunikačného, interiérového a produktového dizajnu. Študent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu. Odborné predmety vyučujú profesionálni grafici a dizajnéri.