SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Odborné učebne

 

Všetky formy štúdia v študijnom programe Dizajn grafický a priestorový sa vyučujú v nasledovných učebniach:

Ateliér dizajnu 1

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice    SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice   SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice  
 
Ateliér dizajnu 2

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice      SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Ateliér kreslenia 1

Laboratórium
počítačovej grafiky
a fotografie
Laboratórium
počítačovej grafiky
Laboratórium
počítačovej grafiky
a animácie