SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Náplň štúdia

4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

 

DIZAJN je možné v šk. r. 2022/23 študovať už len v rámci odboru Grafik digitálnych médií. Obsahom výučby odboru Grafik digitálnych médií budú aj oblasti, ktoré sa preberali v odbore Dizajn grafický a priestorový (figurálne kreslenie, maľba, navrhovanie, interiérový a produktový dizajn). Viac info na čísle 0948 917 036 (Mgr. art. Katka Šantová, PhDr., vedúca odboru dizajn).

 

Náplň štúdia:

 

Zameranie šdia: tvorba vizuálnych efektov, organické navrhovanie, rendering, webdizajn, fotografický dizajn, digitálna maľba na grafickom teblete, 3D navrhovanie a tlač, postprodukčná úprava, interiérový a produktový dizajn.

Výučba grafického a priestorového dizajnu prebieha v dizajnérskych programoch softvérového balíka Adobe Creative Cloud, ADOBE MASTER COLLECTION CS5 a to hlavne v nasledujúcich programoch: Photoshop, Illustrator, InDesign.

3D navrhovanie sa vyučuje v programoch: 3D Studio Max a ZBrush - programy, v ktorých pracujú svetoví profesionálni dizajnéri.

 


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

Multimediálna výstava študentov grafiky a dizajnu: Video-ukážka z vyučovania v programe 3D Studio Max:

 

 

ZBrush - organické 3D navrhovanie a digitálna maľba na grafickom tablete:

 

 

V školskom roku 2016/2017 sa pre študentov odboru DIZAJN GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ (maturitné, pomaturitné štúdium) začala výučba 3D modelovania v novom dizajnérskom programe Zbrush.

Zbrush je unikátny grafický editor pre 3D a 2.5D modelovanie, texturovanie a maľbu. Primárna funkcia programu je vytváranie modelov pre digitálnu animáciu, filmy a hry.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Andrej Mášik

Vytvorené v programe Zbrush
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Andrej Mášik

Vytvorené v progarme Zbrush

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceAutor: Peter Tóth

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceAutor: Viktória Sabadošová

Vytvorené na grafickom tablete

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Denisse Curazi Córdová

Vytvorené v programe Zbrush

Video-ukážka z vyučovania v programe Zbrush:

 

 

3D návrh a tlač:

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

V rámci predmetu trojrozmerného (3D) navrhovania objektov majú študenti k dispozícií 3D tlačiareň s externým skenerom - MakerBot Replicator piatej generácie - pomocou ktorej si študenti môžu svoje 3D práce vytlačiť do hmotnej podoby.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Téma: Futuristická architektúra, Stanka Luščáková, III.D

 

"Budúcnosť je v 3D tlači - budúcnosť je na našej škole"

 

3D tlač v spojení s dizajnérskym programom ZBrush, ktorý na rozdiel od programu 3D Studio Max zabezpečuje detailné modelovanie, umožňuje našim študentom pustiť uzdu fantázií a vytvárať reálne objekty s drobnými detailmi.

 

3D tlač je technológia na tvorbu prototypov, čiže prípravy na sériovú výrobu a najčastejšie sa využíva v nasledujúcich oblastiach:

 • architektúra a urbanizmus
 • reality
 • dizajn a umenie
 • modelárstvo
 • filmový priemysel
 • marketing, reklama a predaj
 • archeológia a múzejníctvo
 • veda
 • medicína
 • farmaceutický priemysel
 • automobilový priemysel
 • elektrotechnický priemysel
 • potravinársky priemysel
 • a iné 

 

Iné aktivity:

Študenti majú možnosť zúčastniť sa lyžiarského a snowboardingového kurzu, výletov, poznávacích pobytov (aj v zahraničí), ako aj rôznych kultúrnych podujatí (divadlo, kino, koncerty...).

Študenti majú ďalej možnosť účasti na plenéri (krajinársky kurz). Plenér je zameraný na rozvoj výtvarného talentu a zručnosti v kresbe a maľbe priamo v teréne, v prírode.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

 

Pozrite si aj práce našich študentov, ktoré nájdete:

- vo FOTOGALÉRIÍ

- na webstránke , ktorú vytvorila Mgr. art. Katka Šantova

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice  Návrh písma a následná tlač v 3D tlačiarni

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Hologram (téma: svetelný objekt)