SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Dizajn grafický a priestorový

4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

 

Podmienky prijatia: DIZAJN je možné v šk. r. 2023/24 študovať už len v rámci odboru Grafik digitálnych médií. Obsahom výučby odboru Grafik digitálnych médií budú aj oblasti, ktoré sa preberali v odbore Dizajn grafický a priestorový (figurálne kreslenie, maľba, navrhovanie, interiérový a produktový dizajn). Viac info na čísle 0948 917 036 (Mgr. art. Katka Šantová, PhDr., vedúca odboru dizajn).


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, prezentácia záverečnej práce

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A