SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Výsledky prijímačok na šk. r. 2016/17

 

študijný odbor   6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

Zoznam prijatých uchádzačov:

Kód:

 

1351

1846

1987

1642

1765

1861

1665

1238

1543

1295

1492

1204

 

 

 

Zoznam uchádzačov neprijatých pre nesplnenie kritérií:

Kód:

1418

1544


 

8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn

 

Zoznam prijatých uchádzačov:

Kód:

 

4781

4605

4239

4872

4651

4999

4167

4411

4194

4513

 

 

 

Zoznam uchádzačov neprijatých pre nesplnenie kritérií:

Kód:

4357

4812

4931

 


pre študijný odbor   6323 K hotelová akadémia

 

Zoznam prijatých uchádzačov:

Kód:

 

3155

 

3269

 

3168

 

3381

 

3810

 

3049

 

3194

 

 

Zoznam uchádzačov neprijatých pre nesplnenie kritérií:

Kód:

3540

3985

3472


 

pre študijný odbor   3447 K grafik digitálnych médií

 

Zoznam prijatých uchádzačov:

Kód:

 

5182

5621

5411

5127

5292

5306

5193

5748

5409

5392

5244

5046

5354

 

 

 

 

Zoznam uchádzačov neprijatých pre nesplnenie kritérií:

Kód:

5890

5013


 

 študijný odbor   2682 K mechanik počítačových sietí

 

Zoznam prijatých uchádzačov:

Kód:

 

6164

6518

6052

6818

6134

6860

6637

6824

6964

6605

6913

6773

 

 

 

Zoznam uchádzačov neprijatých pre nesplnenie kritérií:

Kód:

6581

6049

6015

6298

 


študijný odbor   6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

 

Zoznam prijatých uchádzačov:

Kód:

 

2038

2640

2983

2762

2465

2133

2915

2368

2689

2118

2863

 

 

 

 

Zoznam uchádzačov neprijatých pre nesplnenie kritérií:

Kód:

2056

2601