SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Výsledky prijímačiek a zápis do 1. ročníka denného maturitného štúdia

Na základe splnenia kritérií pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného maturitného štúdia pre školský rok 2020/2021 bolo zákonným zástupcom poštou zaslané Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium.

 

Zákonný zástupca uchádzača je povinný doručiť SSOŠ Postupimská 37, Košice vyplnené a podpísané Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium v termíne do 4. júna 2020.

 

 

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium doručte:

  1. poštou na adresu SSOŠ Postupimská 37, 040 22 Košice alebo
  2. odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu ssos.kosice@gmail.com

 

Termíny konania zápisu pre žiakov 1. ročníka v školskom roku 2020/2021: 9. až 11. jún 2020

 

Tešíme sa na Vás pri zápise!