SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Talentové skúšky - VÝSLEDKY 30.3.2017

 

 

Výsledky prijímacích pohovorov na školský rok 2017/2018

 

1./   8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn

 

Zoznam prijatých uchádzačov:

Kód:

6208

6211

6231

6173

6217

6257

6078

6297
6156
6229
6178

 

Zoznam uchádzačov neprijatých pre nesplnenie kritérií:

Kód:

6161

6189

6204

 


 

2./   6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

Zoznam prijatých uchádzačov:

Kód:

1146

1171

1297

1169

1176

1183

1241

1085

1109

 

Zoznam uchádzačov neprijatých pre nesplnenie kritérií:

Kód:

1205

1156

 

V Košiciach 30. 3. 2017                                               Mgr. Lenka Prigancová

                                                                                         riaditeľka školy