SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

2. kolo prijímacieho konania do 1. ročníka žiakov ZŠ

 

Kritériá pre prijatie na štúdium do 1. ročníka dennej formy

 maturitného štúdia

 pre školský rok 2020/2021

 

 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého doručí do 19. júna 2020 prihlášku na 2. kolo prijímacieho konania  odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu ssos.kosice@gmail.com alebo poštou na adresu strednej školySúkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice.

 

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na šk. r. 2020/21:

  Študijný odbor:

  Počet voľných miest:

 Obchodná akadémia bilingválna (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ) 5
 Hotelová akadémia so zameraním na manažment a informačné technológie 5
 Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie 5

 

 

 

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

 

kriteria-prijimacieho-konania_2020_usmernenie.pdf [ 370.81 KB ]