SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

2. kolo prijímacích skúšok 19. jún 2018

na denné maturitné štúdium pre šk. r. 2018/19

 

Prihlášky na štúdium na strednú školu sa podávajú na riaditeľstve základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Riaditeľstvo základnej školy následne pošle poštou prihlášku na štúdium na našu školu.

 

  • Zákonní zástupcovia prijatých žiakov budú o konaní zápisu na štúdium pre školský rok 2018/2019 podrobne informovaní listom zasielaným spolu s pozvánkou na prijímacie konanie.
  • Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 19. júna 2018.

 

Viac info na tel. čísle: 055/6719300

 

Prijatie prestupom z inej strednej školy    prijatie-prestupom_ziadost.pdf [ 137.8 KB ]

 

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na šk. r. 2018/19:

  Študijný odbor:

  Počet voľných miest:

 Dizajn - grafický a priestorový 3
 Obchodná akadémia bilingválna (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ) 2
 Hotelová akadémia so zameraním na hotelový a gastronomický manažment 3
 Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie 2
 Grafik digitálnych médií 3