SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín IV. AV

27.4.23 (štvrtok), 29.4.23 (sobota)

  1. - 2. 15:30 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok Administratívne cvičenieGrešováIVTEkonomikaIliškováIV. AVEkonomikaIliškováIV. AV
Sobota Komunikácia v ANJRenčkováIV. AVAnglický jazykRenčkováIV. AVPrávoKovaľováIV. AVEkonomické cvičenieKovaľováIVTEkonomické cvičenieKovaľováIVT
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

4.5.2023 (štvrtok)

  1. - 2. 15:30 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok Anglický jazykRenčkováIV. AVPrávoKovaľováIV. AVEkonomikaIliškováIV. AV
Sobota
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

11.5.2023 (štvrtok), 13.5.2023 (sobota)

  1. - 2. 15:30 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok Aplikovaná informatikaČekanováIVTÚčtovníctvoIliškováIV. AVÚčtovníctvoIliškováIV. AV
Sobota Anglický jazykRenčkováIV. AVAnglický jazykRenčkováIV. AVÚvod do makroekonómieIliškováIV. AVEkonomikaIliškováIV. AVEkonomikaIliškováIV. AV
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

18.5.2023 (štvrtok)

  1. - 2. 15:30 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok Ekonomické cvičenieKovaľováIVTPrávoKovaľováIV. AVSlovenský jazyk a literatúraPrigancováIV. AV
Sobota
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20

25.5.2023 (štvrtok)

  1. - 2. 15:30 - 16:503. - 4. 17:00 - 18:205. - 6. 18:30 - 19:50
Štvrtok EkonomikaIliškováIV. AVAnglický jazykRenčkováIV. AVKomunikácia v ANJRenčkováIV. AV
Sobota
  1. - 2. 7:15 - 8:453. - 4. 8:55 - 10:255. - 6. 10:30 - 12:007. - 8. 12:30 - 14:009. - 10. 14:10 - 15:4011. - 12. 15:50 - 17:20
Vrátiť sa na zoznam rozvrhov