SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Záujmové krúžky

školský  rok 2023/2024:

Angličtina v kocke

Slovenčina online - príprava na MS

Klub anglického jazyka

Matematika pre každého

Účtovníctvo na počítači

Tvorba projektov v gastronómií

Programovanie a mobilné aplikácie

Písmo a typografia

Všetko o počítačových hrách

ZBrush 3D modelovanie

Filmovo - scenáristický klub