SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Aktivity žiakov 2023/24

DECEMBER 2023

 

P. č.

Úloha

Termín

Zodpovedný

1.

 1. december svetový deň boja proti HIV/AIDS

 „Červené stužky“

01.12.2023

 Mgr. Tóthová

 

2.

 Stužková slávnosť (IV. G, V. C)

01.12.2023

 Mgr. Tóthová

 MVDr. Tomková, PhD.

3.

 Možno príde aj Mikuláš    

06.12.2023

 Mgr. Petríková

 MVDr. Tomková, PhD.

4.

 PRO EDUCO (V. Ab, V. C, IV. M, IV. G)

06.12.2023

 

5.

 Biznis fórum (IV. C, IV. Ab, V. Ab, V. C)

07.12.2023

 Ing. Kovaľová

6.

 Európska súťaž v štatistike 2024

12.12.2023 -15.01.2024

 RNDr. Nagyová

7.

 Ekonomická olympiáda

04.12. 2023 -15.12.2023

I ng. Kovaľová

8.

 Vianočné triednické aktivity

21.12.2023

 Triedni učitelia

9.

 Riaditeľské voľno

22.12.2023

 

10.

 Vianočné prázdniny (nástup do školy po prázdninách 08.01.2024, pondelok)

23.12.2023

05.01.2024

 

11.

 Aktivity/Akcie Január 2024

19.12.2023

 Vyučujúci