SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Aktivity žiakov 2023/24

APRÍL 2024

 

P. č.

Úloha

Termín

1.

Veľkonočné prázdniny

(nástup po prázdninách 03.04.2024)

01.04.-02.04.2024

2.

Predmetová komisia OP o 14.20 hod.

08.04.2024

3.

Predmetová komisia GDM, MPS o 14.20 hod.

09.04.2024

4.

Predmetová komisia VVP, CJ o 14.20 hod.

10.04.2024

5.

Združenie rodičov

(od 15,00 hod. do 17,00 hod.)

15.04.2024

6.

Prezentačné zručnosti (workshop) III. Ab

16.04.2024

7.

Prípravný kurz SJL (14.00 hod., online)

16.04.2024

8.

Prípravný kurz MAT (15.00 hod., online)

16.04.2024

9.

Prípravný kurz AJ (14.00 hod., online)

17.04.2024

10.

Deň narcisov

18.04.2024

11.

Hodnotiaca porada za 3. štvrťrok

Denné a večerné štúdium o 14,30 hod. (vyučovanie končí 7. hodinou)

22.04.2024

12.

Prijímacie skúšky pre žiakov ZŠ do 1. roč., 1. kolo, 1. termín (OAb)

29.04.2024

13.

Triednické hodiny

04.2024

14.

Aktivity/Akcie MÁJ 2024

30.04.2024