SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Pomaturitné denné - Grafik digitálnych médií

 

2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl

 

Forma štúdia: denná

Podmienky prijatia: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

2. kolo podávania prihlášok: do 31. augusta 2024

 • vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko-technická
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

Termín a miesto zápisu na štúdium:

 • zápis prebieha od 26. augusta 2024. Presný termín zápisu je potrebné si telefonicky dohodnúť na tel. č. 055/6719300 (mobil: 0904 441 292) alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com
 • miesto zápisu: 1. poschodie v RIADITEĽNI

POPLATKY za pomaturitné štúdium:

 Jednorázové zápisné:  100 EUR
 Školné (mesačne počas trvania školského roku, t.j. 10 mesiacov):  80 EUR

 

Podmienky štúdia: 

- študenti si nemusia nosiť vlastné notebooky, každý žiak má v škole k dispozícií stolový PC

študenti majú počas štúdia k dispozícií vlastnú licenciu Adobe Creative Cloud, ktorú môže používať aj doma

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Spôsob ukončenia štúdia: 

- maturitná skúška z odborných predmetov, prezentácia záverečnej odbornej práce (webová stránka firmy; krátky film; animovaný spot; corporate design firmy - loga firmy, vizitky, obaly produktov atď.; tematická fotografia, 3D vizualizácia modelu...) a s obsažným portfóliom vlastných prác vytvorených počas štúdia. 

Uplatnenie absolventa našej školy:

- v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, interiérových a architektonických štúdiách, produkčných štúdiach pre 2D/3D grafiku a animácie, herných štúdiach, ako dizajnér/grafik na voľnej nohe, návrhár web stránok, absolvent môže ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole umeleckého zamerania /architektúra, grafika, nové média, fotografia, kamera, strih.

Vyučujú odborní lektori, profesionálni dizajnéri a grafici. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a s obsažným portfóliom vlastných prác vytvorených počas štúdia.


Výhody denného štúdia:

 • žiakovi denného pomaturitného štúdia zostávajú všetky študentské výhody - rodičom prináleží daňový bonus a prídavky na dieťa do veku 26 rokov
 • škola poskytuje možnosť sociálneho štipendia
 • žiak sa nemusí hlásiť na úrad práce
 • žiak je lepšie pripravený na vysokú školu v rámci Slovenska ako aj v zahraničí

ZAMERANIE študijného odboru:

- 2D/3D grafický dizajn, propagačná grafika, reklama, Corporate Identity, UI dizajn (Adobe Creative Cloude)

- tvorba digitálnych animácií a VFX (A. Premiere, A. After Effects)

- video, fotografia, fotografický dizajn (Adobe Creative Cloude)

- dizajn a programovanie webstránok (Adobe Creative Cloude)

- 3D/2D herná grafika a programovanie v Unity (Maya, 3DsMax, Mari, Xnormal, Zbrush, Unity, Blender, Houdini)

- tvorba VR prostredí, ArchViz (Unity, 3Ds Max, Maya)

- digitálna maľba / grafický tablet (Adobe Creative Cloude)

- 3D tlač a organické 3D modelovanie (3D Maker Bot Replikator, Zbrush, Mudbox)

- navrhovanie 3D objektov (Autodesk 3ds Max, Maya,Blender)

 

Výučba prebieha v programoch: Adobe Creative Cloud  (Photoshop, Illustrator, InDesign, XD, InCopy, Acrobat Professional, Animate, Dreamweaver, Fireworks, Adobe Muse, Premiere Pro, AfterEffects, Encore DVD, Audition, Flash Builder Premium, Dimension, SpeedGrade, Prelude, Bridge, Lightroom, Character Animator, Adobe Media Encoder..)

Autodesk 3D Studio Max, ZBrush, Maya, Mudbox, Blender, Unity, Mari, Houdini


Virtuálna realita bližšie k žiakom našej školy:

To, čo sa doteraz žiaci učili iba z obrázkov, môžu vnímať už aj vo virtuálnej realite.

Aj využitím Oculus QUEST2 sa snažíme vytvárať také podmienky pre žiakov našej školy, ktoré nenáročným spôsobom pomôžu k efektívnejšiemu získavaniu poznatkov prostredníctvom vlastného zážitku, ktorý by v realite nebol možný. Ďalšou z výhod je snaha školy podporovať rozvoj fantázie a kreativity. Skvelý obraz VR okuliarov Oculus Quest 2 dopĺňajú vstavané reproduktory s podporou priestorového 3D audia.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

2D/3D grafika:

Príprava študentov v študijnom odbore 3447 4 GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Špeciálne odborné učivo je koncipované ako dynamický systém odborných učebných predmetov umožňujúci uplatnenie absolventov v nových spoločenských, technických, technologických a ekonomických podmienkach. Tvorí ho učivo predmetov elektronické publikovanie, počítačová grafika (spracovanie obrazu a textu), spracovanie sekvencií, grafický dizajn digitálnych médií, figurálne kreslenie, dejiny výtvarnej kultúry, programovanie a odborný výcvik.

Študenti si počas štúdia osvoja princípy tvorby 2D/3D grafiky, dizajnu a digitálneho animovania, práce so snímaním, ozvučovaním a strihom videa,  fotografovania,  programovanie a dizajnu webstránok,  interaktívne prezentácie.  

Pokročilejšie techniky vo vyššom ročníku budú napokon zahŕňať vytváranie 3D grafiky pre PC hry a VR prostredia (ArchViz-architektonické vizualizácie). Študenti tak nadobudnú znalosti v 3D grafike, animovaní a programovaní čo im pomôže pri uplatnení v hernom a reklamnom priemysle.


Organické 3D modelovanie v softvére ZBrush, digitálna maľba na grafickom tablete a 3D tlač:

 

Škola zakúpila 3D tlačiareň - MakerBot Replicator - za účelom ďalšieho rozvoja zručností študentov  a to v oblasti trojrozmerného (3D) navrhovania objektov.

Princíp činnosti: 3D tlačiareň podľa digitálnej predlohy objektu vytvorenej v programoch 3D Studio Max, ZBrush vytvorí jej hmotnú kópiu.

Digitálna maľba:

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Peter Tóth

 

Digitálna maľba:

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Viktória Sabadošová

 

Zbrush je unikátny grafický editor pre 3D a 2.5D modelovanie, texturovanie a maľbu. Primárna funkcia programu je vytvárani modelov pre digitálnu animáciu, filmy a hry.

Organické modelovanie v programe Zbrush:

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Andrej Mášik

 

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Andrej Mášik

 

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Denisse Curazi Córdová

Video-ukážka z vyučovania v programe Zbrush:

"Budúcnosť je v 3D tlači - budúcnosť je na našej škole":

3D tlač v spojení s dizajnérskym programom ZBrush, ktorý na rozdiel od programu 3D Studio Max zabezpečuje detailné modelovanie, umožňuje našim študentom pustiť uzdu fantázií a vytvárať reálne objekty s drobnými detailmi.

3D tlač je technológia na tvorbu prototypov, čiže prípravy na sériovú výrobu a najčastejšie sa využíva v nasledujúcich oblastiach:

 • architektúra a urbanizmus
 • reality
 • dizajn a umenie
 • modelárstvo
 • filmový priemysel
 • marketing, reklama a predaj
 • archeológia a múzejníctvo
 • veda
 • medicína
 • farmaceutický priemysel
 • automobilový priemysel
 • elektrotechnický priemysel
 • potravinársky priemysel
 • a iné

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


Tvorba počítačových hier:

  Študenti si v rámci predmetu Spracovanie sekvencií osvoja princípy tvorby grafiky, základy animovania, prácu s exportom, ozvučovaním a strihom videa.  Ďalej sa naučia jednoduché programovanie, na základe čoho zvládnu vytvoriť interaktívne prezentácie.  

Pokročilejšie programovanie bude napokon zahŕňať vytváranie počítačových hier. Študenti tak nadobudnú znalosti v grafike, animovaní a programovaní čo im pomôže pri uplatnení napríklad v hernom priemysle.

 

Video-ukážka z vyučovania v programe 3D Studio Max:

Odborný výcvik sa realizuje výlučne na počítačoch v grafických programoch:

Pozrite si aj práce našich študentov, ktoré nájdete:

- vo FOTOGALÉRIÍ

- na webstránke , ktorú vytvorila Mgr. art. Katka Šantova

- na webstránke, ktorú vytvoril Mgr. Ľubomír Kepič

 

Ukážka prác študentov:

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice