SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Pedagógovia

Vedenie školy a pedagógovia

 

Vedenie školy

Zriaďovateľ školy: Mgr. Mášiková Jolana

Riaditeľka školy: Ing. Martina Ilišková

Zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie: RNDr. Nagyová Zuzana 

Zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka: Ing. Tímea Kisová

Ekonóm: Ing. Rudolf Mášik

 

Pedagógovia:

P. č.

Meno a priezvisko

1.

Mgr. Ľuboš Bartko

2.

Mgr. Silvia Barnová

3.

Mgr. Róber Čeremeta

4.

Mgr. art. Radoslava Domonkoš-Macejová

5.

Mgr. Martina Freňáková

6.

Mgr. Tomáš Harbuľák

7.

Mgr. Lukáš Hricko

8.

Mgr. Tomáš Ilečko
 

9.

Ing. Martina Ilišková

10.

Ing. Emil Jakab

11.

Mgr. Ľubomír Kepič

12.

Mgr. Juraj Koščo

13.

Ing. Andrea Kovaľová

14.

PhDr. Marcel Leško

15.

Ing. Ľudmila Lojová

16.

Mgr. Andrej Mášik

17.

Ing. Martina Matúšová

18.

RNDr. Zuzana Nagyová

19.

RNDr. Janka Oravcová, PhD.

20.

Mgr. Jana Petrášová

21.

Mgr. Michaela Petríková

22.

Mgr. art. Vladimír Petruščák

23.

Mgr. Lenka Prigancová

24.

Mgr. Marcela Renčková

25.

Mgr. Viktória Sabadošová

26.

Rami Schlanger

27.

Mgr. art. Peter Suchanský

28.

Mgr. art. Katarína Šantová, PhD.

29.

Mgr. art. Ľubomír Štec

30.

Ing. Tomáš Tarajčák
 

31.

MVDr. Lenka Tomková, PhD.

32.

Mgr. Silvia Tóthová

33.

Mgr. art. Michaela Váczy
 

34.

Mgr. Dominika Vandžurová
 

35.

Ing. Roman Žák

 

Predmetové komisie

 Mgr. Silvia Tóthová                            

 - vedúca PK všeobecnovzdelávacích predmetov

 - vedúca PK cudzích jazykov

 Ing. Andrea Kovaľová                                - vedúca PK odborných predmetov odborov obchodnej akadémie a manažment regionálneho cestovného ruchu
 MVDr. Lenka Tomková, PhD.  - vedúca PK odborných predmetov hotelovej akadémie
 Mgr. Ľubomír Kepič  - vedúci PK odborných predmetov odborov grafik digitálnych médií
 RNDr. Janka Oravcová, PhD.  - vedúca PK odborných predmetov odboru mechanik počítačových sietí