SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

VOĽNÉ miesta pre žiakov ZŠ

na šk. r. 2023/24 do 1. roč. denného štúdia.

Prijatie aj prestupom.

Prijatie prestupom z inej strednej školy    ziadost-o-prijatie-prestupom.pdf [ 82.53 KB ]

 

Ponuka študijných odborov pre absolventov ZŠ na školský rok 2023/2024

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU:  POČET  MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 2
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 2

 

Viac informácií poskytneme na tel. č. 055/6719300 alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: ssos.kosice@gmail.com