SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Pomaturitné denné štúdium šk. r. 2023/24:

GRAFIK digitálnych médií, prihlášky do 30.06.23

 

Termín a miesto zápisu na štúdium:

  • 13. až 14. jún 2023 v čase od 8:00 do 15:00 na 1. poschodí v RIADITEĽNI

Uchádzačov, ktorí pošlú prihlášku po dátume 15. júna 2023, pozveme na zápis v individuálnom termíne dohodnutom telefonicky alebo e-mailom.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice