SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

INDIVIDUÁLNE prehliadky školy

pre záujemcov o 1. ročník denného štúdia pre šk. r. 2024/25

 

 

 

Pozývame žiakov a zákonných zástupcov na individuálne prehliadky školy spojené s poskytnutím podrobných informácií o štúdiu.

Termín prehliadky je potrebne telefonicky dohodnúť na čísle 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com.