SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ:

voľné miesta do 1. ročníka na šk. r. 2023/24

 

Na šk. r. 2023/2024 prijímame aj absolventov 8. ročníka ZŠ na štúdijný odbor Obchodná akadémia bilingválna.

Viac informácií na tel. čísle: 055/6719300

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice