SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Začiatok vyučovania šk. r. 2022/23

 

Začiatok vyučovania pre externé štúdium je 10. september 2022 (sobota) o 8.00 hod.

 

1. hodina bude prebiehať s triednou profesorkou, na ktorej sa žiaci oboznámia s priebehom štúdia a ďalšími informáciami.

 

Rozvrh hodín na sobotu bude zverejnený včas na webstránke.