SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Termíny vyučovania pre externistov 2024/25

 

    ŠTVRTOK

           SOBOTA

1. polrok:

 

 

7.09.2024

19.09.2024

21.09.2024

26.09.2024

 

3.10.2024

5.10.2024

10.10.2024

 

17.10.2024

19.10.2024

24.10.2024

 

7.11.2024

9.11.2024

14.11.2024

 

21.11.2024

23.11.2024

28.11.2024

 

5.12.2024

7.12.2024

12.12.2024

14.12.2024

 

11.01.2025

16.01.2025

 

23.01.2025

25.01.2025

30.01.2025

 

2. polrok:

 

 

 

1.02.2025

6.02.2025

8.02.2025

13.02.2025

 

27.02.2025

1.03.2025

6.03.2025

 

13.03.2025

15.03.2025

20.03.2025

 

27.03.2025

29.03.2025

3.04.2025

 

10.04.2025

12.04.2025

 

24.04.2025

26.04.2025

 

10.05.2025

15.05.2025

 

22.05.2025

24.05.2025

29.05.2025

 

5.06.2025

 

12.06.2025

14.06.2025

 

Časový harmonogram vyučovacích hodín pre externé (večerné) štúdium:

 SOBOTA:
 1. - 2. hodina  7:15 - 8:45
 3. - 4. hodina  8:55 - 10:25
 5. - 6. hodina  10:30 - 12:00
 7. - 8. hodina

 12:30 - 14:00

 9. - 10. hodina  14:10 - 15:40

 

 ŠTVRTOK:
 1. - 2. hodina  15:30 - 16:50
 3. - 4. hodina  17:00 - 18:20
 5. - 6. hodina  18:30 - 19:50