SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Termíny vyučovania pre externistov 2022/23

   
   
   

 

    ŠTVRTOK

           SOBOTA

1. polrok

 

 

10.09.2022

22.09.2022

24.09.2022

29.09.2022

 

6.10.2022

8.10.2022

13.10.2022

 

20.10.2022

22.10.2022

3.11.2022

5.11.2022

10.11.2022

 

24.11.2022

26.11.2022

1.12.2022

3.12.2022

8.12.2022

10.12.2022

15.12.2022

 

12.01.2023

14.01.2023

19.01.2023

 

26.01.2023

28.01.2023

 

 

 

2. polrok

 

 

 

2.02.2023

 

9.02.2023

11.02.2023

16.02.2023

 

23.03.2023

25.02.2023

2.03.2023

 

16.03.2023

18.03.2023

23.03.2023

 

30.03.2023

1.04.2023

 

13.04.2023

15.04.2023

20.04.2023

 

27.04.2023

29.04.2023

4.05.2023

 

11.05.2023

13.05.2023

18.05.2023

 

25.05.2023

27.05.2023

1.06.2023

 

8.06.2023

10.06.2023

15.06.2023

 

 

Časový harmonogram vyučovacích hodín pre externé (večerné) štúdium:

 SOBOTA:
 1. - 2. hodina  7:15 - 8:45
 3. - 4. hodina  8:55 - 10:25
 5. - 6. hodina  10:30 - 12:00
 7. - 8. hodina

 12:30 - 14:00

 9. - 10. hodina  14:10 - 15:40

 

 ŠTVRTOK:
 1. - 2. hodina  15:30 - 16:50
 3. - 4. hodina  17:00 - 18:20
 5. - 6. hodina  18:30 - 19:50