SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Maturita pre DOSPELÝCH šk. r. 2024/25 - prihláška, zápis

Podávanie prihlášok a zápis na štúdium maturitné (externá forma):

 

Prihlášky prijímame do 28. júna 2024.

 

Termín zápisu na štúdium:

  • Zápis prebieha od 11. júna 2024. Presný termín zápisu je potrebné si telefonicky dohodnúť na tel. č. 055/6719300 (mobil: 0904 441 292) alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com

 

Na zápis je potrebné doniesť:

  • výučný list,  resp. koncoročné vysvedčenia zo strednej školy,
  • občiansky preukaz,
  • rodný list / sobášny list,
  • registračný poplatok (zápisné) 100,- €

 

Dokumenty nie je potrebné overovať, stačí priniesť originál, fotokópiu si vyhotovíme.

POPLATKY za externé štúdium:

 Jednorázové zápisné:  100 EUR
 Školné do veku 26 rokov (mesačne počas trvania školského roku, t.j. 10 mesiacov):  80 EUR
 Školné od veku 26 rokov (mesačne počas trvania školského roku, t.j. 10 mesiacov):  100 EUR

 


V školskom roku 2024/2025 otvárame nasledujúce MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 

 

  1.  Obchodná akadémia - externá forma

 

Pre viac informácií nás počas trvania mimoriadnej situácie kontaktujte e-mailom: ssos.kosice@gmail.com

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]