SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Zoznam prijatých na šk. r. 2023/24 - žiaci ZŠ

Prijatí uchádzači 1. kola prijímacich skúšok na denné maturitné štúdium na šk. r. 2023/2024:

 

1./ Obchodná akadémia bilingválna:

2./ Grafik digitálnych médií: 

3./ Mechanik počítačových sietí: