SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Zoznam prijatých do 1. ročníka na šk. r. 2022/23