SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Úspechy študentov

 na medzinárodných a celoslovenských súťažiach

Všetky naše úspechy nájdete aj na facebooku: SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceDizajn ocenenia pre Štátny inštitút odborného vzdelávania 2024

 

Dizajn ocenenia "Národná cena kvality v OVP 2024" od našich žiakov - N. Dlugošová (II. G) a Šplíchal J. (II.G), štúdijný odbor Grafik digitálnych médií - pre Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Sme na vás hrdí!

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


Dizajn sanitky pre USS Steel Košice 2024

 

Návrhom nášho žiaka - T. Oros (IV. G), štúdijný odbor Grafik digitálnych médií - budú označené sanitky v USS Steel Košice.

Srdečne blahoželáme!

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) - Súťažný workshop tvorivosti a finančnej gramotnosti s KREATON 2024

 

Pod záštitou neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) a organizácie UNICEF sa uskutočnil Súťažný workshop tvorivosti a finančnej gramotnosti s názvom KREATON. V súťaží 9 tímov sa naše žiačky E. Blažek a Y. Vozniuk spolu so 4 ďalšími členmi tímu umiestnili na 1. mieste.

Srdečne blahoželáme! 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Medzinárodná výtvarná súťaž The UN Refugee Agency Slovensko, Mladí s utečencami 2023:

 
Naša žiačka - Veronika Bujňáková - sa umiestnila v prvej 30-tke ! ! !
Srdečne gratulujeme.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


Medzinárodná  výtvarná súťaž detí a mládeže BIENÁLE potrétu 2023 

 
Ocenenia:
 
1./ Natália Macáková II.G , ocenenie: Zlaté pásmo, názov fotky: Bubliny,
2./ Yerson Armando Mejia II.G : ocenenie: Strieborne pásmo a špeciálne ocenenie, názov fotky: Pouličné hlasy.
 
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
Autor: Natália Macáková II.G  Autor: Yerson Armando Mejia II.G

 


Medzinárodný festival MobilFest 2023:

2. MIESTO obsadila naša žiačka odboru Grafik digitálnych médií- Sabína Bokorová II.G – fotka: Mesiac obklopený hviezdami.

 
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
Autor: Sabína Bokorová, II. G

 


Celosvetová súťaž Pink Lady Food Photografer Of the Year 2023

Úspech na medzinárodnom poli zaznamenali Alexandra Bažalovičová a Yerson Mejia v súťaži fotografie PINK lady Food Photography of the year, v kategorii 15-17 rokov. Blahoželáme! 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

ÚSVIT - cena za študentský dizajn 2023

V súťaži organizovanej pod záštitou ministerky kultúry, predsedu Prešovského samosprávneho kraja a primátora mesta Prešov opäť preukázali žiaci našej školy svoje nadanie vo výtvarnom myslení a tvorivom umeleckom rozlete. 

2. miesto za "Naj portrét" získala Natália Macáková. Srdečne blahoželáme!

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Olympiáda v anglickom jazyku 2023

3. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku získal O. Groh. Blahoželáme!

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


ZELENÝ OBJEKTÍV 2022

Vo fotografickej sútaži Zelený objektív (téma LES) vyhrali naši žiaci 1. miesto (Oliver Groh) a 3.miesto (Daniel Kliment) v kategórii stredné školy. Ceny boli udelené výhercom vo Zvolene dňa 30. marca 2023. Srdečne blahoželáme!

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby 2023

51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby znamenal úspech pre Vratka Vargu v podobe 3. miesta. Srdečne blahoželáme!

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


Frivaldského prírodovedná ilustrácia 2023

3. miesto v Súťaži Frivaldského prírodná ilustrácia, kategória Zoologická ilustrácia získal Juraj Šplichal. Srdečne blahoželáme! 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


Úspech na súťaži " Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi" 2022

 

Naše žiačky III. ročníka odboru Grafik digitálnych médií boli úspešné na súťaži
"Ako vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi".
 
Laura Bdžochová za svoju prácu "Mlčanie nie je súhlas" získala cenu Polície Košického kraja.
 
Srdečne blahoželáme!
 
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

1. miesto v súťaži Červené stúžky 2022

 

Žiačka našej školy, N. Dlugošová (I.G, odbor grafik digitálnych médií), získala 1. miesto spomedzi 66 stredných škôl v súťaži ,,Červené stužky".

Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Okresného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.

Výherkyni blahoželáme!!!

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


3. miesto v súťaži Junior Internet 2022, FIIT STU BRATISLAVA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


International Compost Awareness Week Poster Contest 2021

 

Naša žiačka odboru GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ - Bianka Mikulková, III.G. - sa umiestnila v TOP 14 na celosvetovej súťaži plagátov ICAW Poster Contest 2021.

Srdečne blahoželáme.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

 


 

Súťaž "AKCIA DRAK" - návrh na obal DVD/audio rozprávka 2021

 

Víťazný návrh od nášho žiaka odboru Grafik digitálnych médií: Tomáš Suržin

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


KOŠICKÝ KUCHÁR 2019 - absolútny víťaz

 

Dňa 16.4.2019 sa naši žiaci odboru HOTELOVÁ AKADÉMIA zúčastnili súťaže Košický kuchár 2019.

Žiak Richard Bodnár sa stal ABSOLÚTNYM VÍŤAZOM v kategórií varenie naživo.

V kategórií Studené predjedlá získal striebornú medailu Tomáš Hudák a v kategórií Studené dezerty ziskál striebornú medailu Marek Leško.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


Celoslovenská súťaž ZELENÝ OBJEKTÍV 2018-súťaž mladých fotografov na tému LES

 

Dňa 9.4.2019 sa konalo slávnostné odovzdávanie cien celoslovenskej súťaže ZELENÝ OBJEKTÍV 2018 vo Zvolene. Naša žiačka 1. ročníka odboru Dizajn grafický a priestorový - Dáša Takáčová - sa umiestnila na 3. mieste.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice      
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice      

 

Cassovia Koniferum Cup 2019 v Košiciach

 

Dňa 21.3.2019 sa konala barmanská súťaž Cassovia Koniferum Cup 2019 v Košiciach. Náš žiak 2. ročníka odboru Hotelová akadémia - Róbert Galler - vyhral 1. miesto!!!

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


KOŠICKÝ KUCHÁR 2018

 

Žiaci odboru Hotelová akadémia sa dňa 24.4.2018 zúčastnili súťaže KOŠICKÝ KUCHÁR 2018 a umiestnili sa nasledovne:

2. miesto - Varenie na živo - Richard Bodnár:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

2. miesto - Studená kuchyňa - Tomáš Hudák:

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

3. miesto - Torta na tému Jar - Dominika Hadovská

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


CASSOVIA KONIFERUM CUP 2018

 

Žiak 3. ročníka odboru Hotelová akadémia - Matúš Krištof - sa dňa 23.03.2018 v Košiciach zúčastnili barmanskej súťaži a umiestnili sa na 2. MIESTE v kategórií KLASIK JUNIOR.

Srdečne blahoželáme.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


1. MIESTO v Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

 

Študent 2. ročníka odboru Mechanik počítačových sietí - Marek Seliga - sa umiestnil na 1. mieste v Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Srdečne blahoželáme.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


1. a 2. MIESTO v súťaži KUCHÁR ZEMPLÍNA 2017

 

Študenti odboru Hotelová akadémia - Marek Leško, Sabina Gašparíková a Miriam Kurdelová - sa dňa 8.11.2017 zúčastnili súťaže KUCHÁR ZEMPLÍNA 2017, ktorá sa konala v Trebišove.

Marek Leško sa umiestnil na 1. miesto (Disciplína: Varenia naživo!)

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Sabina Gašparíková sa umiestnila na 1. mieste (Disciplína: Torty, reštauračné dezerty).

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Miriam Kurdelová sa umiestnila na 2. mieste (Disciplína: Studená kuchyňa).

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice  SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Ďalšie fotky zo súťaže:

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Srdečne blahoželáme.

 


2. miesto v barmanskej súťaži

 

Študentky 3. ročníka odboru Hotelová akadémia - Miriam Kurdelová a Stanka Hospodárová - sa dňa 25.10.2017 v Prešove zúčastnili barmanskej súťaži a umiestnili sa na 2. MIESTE.

Srdečne blahoželáme.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


4. miesto v súťaži BARISTA

 

Študent 3. ročníka odboru Hotelová akadémia - Matúš Krištof - sa dňa 24.10.2017 zúčastnil v Prešove na baristickej súťaži (príprava a podávanie kávy) pri príležitosti 25. výročia EUROCUPU a umiestnil sa na 4. mieste.

Srdečne blahoželáme.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

3. miesto v súťaži KOŠICKÝ KUCHÁR 2017

 

Študent 2. ročníka odboru Hotelová akadémia - Marek Leško - sa umiestnil na 3. miesto v súťaži KOŠICKÝ KUCHÁR 2017 v disciplíne živé varenie.

Srdečne blahoželáme.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


2. miesto v celoslovenskej súťaži JUNIOR INTERNET 2017

 

Študent 4. ročníka odboru Grafik digitálnych médií - Vladimir Ruska -  sa umiestnil na 2.mieste v rámci 12. ročníka súťažnej konferencie Junior Internet.

Junior Internet je súťažná konferencia, ktorá ponúka odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a dizajnérov, programátor mobilných aplikácií a blogerov.

Do 12. ročníka súťaže bolo prihlásených 272 prác.

V rámci prvého kola hodnotenia odborná hodnotiaca komisia odporučila portfólio študenta Vladimíra Rusku https://www.behance.net/dotyz na postup do finále súťaže v kategórii  JuniorDESIGN– starší žiaci, keďže jeho práca  bola zameraná hlavne na grafický dizajn a vektorovú grafiku.

Finále súťaže sa konalo v Bratislave v dňoch 31.3. a 1.4.2017 na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


1. MIESTO v barmanskej súťaži Cassovia Cup 2017

 

Naša študentka 2. ročníka odboru Hotelová akadémia - Soňa Vargová - sa umiestnila na 1. mieste v barmanskej súťaži,

ktorá sa konala v Košiciach v dňoch 21.3-22.3.2017.

Srdečne blahoželáme.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


Práca študentky odboru Dizajn - grafický a priestorový použitá na kampaň International volleyball tournament in Levoca - Slovakia 2017

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Autor: Denisse Curazi Córdová I.DPM


Medzinárodná súťaž umeleckej tvorivosti žiakov stredných škôl - "Quo vadis, človek?"-"Kam kráča tento svet?"

 

Richard Jacko – štúdijný odbor Dizajn grafický a priestorový – I.D – počítačová grafika – plagát pod názvom „Ulica“ – 2. miesto

Tamara Mišagová – štúdijný odbor Dizajn grafický a priestorový – II.D – klasické výtvarné techniky – vyšívané plátno pod názvom „Mona Lísa s retro okuliarmi“ – 3. miesto

Katarína Kelecsényiová –štúdijný odbor Dizajn grafický a priestorový – I.D – počítačová grafika – plagát pod názvom „Rovnosť“ – 3. miesto

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
Richard Jacko I.D Tamara Mišagová II.D Katarína Kelecsényiová I.D

 


 

4. ročník Veľtrhu cvičných firiem

 

Študenti stredných škôl (gymnázia, stredné odborné školy) prezentovali pred odbornou porotou v rámci svojich cvičných firiem svoje podnikateľské zručnosti.

Organizátorom súťaže je Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37 Košice.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

VÝSLEDKY:

- Polaryby, s. r. o., OA Polárna, KE - najlepší katalóg
- Handaid, s. r. o., OA Polárna, KE - najlepšia firma
- CAPACITA, JA Firma, SSOŠ Postupimská 37, KE - najlepšia firma
- Elite, s. r. o., SSOŠ Postupimská 37, KE - účasť
- YTA - YourTravelAssistant, SSOŠ Postupimská 37, KE - najlepšia firma
- MUSCLE CARE, s. r. o., Spojená škola, Obchodná akadémia Svidník - najlepší stánok
- DEED, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice - najlepšia prezentácia
- Shampr, Súkromné gymnázium Katkin Park, KE - účasť
- Entente, JA Firma, Gymnázium Park Mládeže, KE - účasť

 

Víťazom srdečne gratulujeme

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

1. miesto v barmanskej súťaži EUROCUP 2016 v kategórií NAJLEPŠIA TECHNIKA získala  Miriam Kurdelová

študentka odboru Hotelová akadémia

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

Medzinárodne uznávaný certifikát Cisco CCNA 1 Routing and Switching: Introduction to Networks v5.0

 

Študenti 1. a 2. ročníka odboru Mechanik počítačových sietí sa dňa 6. júna 2016 zúčastnili záverečnej certifikačnej skúšky CCNA1, ktorá sa konala v Cisco akadémií SSOŠ Postupimská 37.

Záverečný test prebiehal v anglickom jazyku.

Študenti 1. ročníka - Menyhért Ladislav, Kochman Marek, Pilecki Šimon - a 2. ročníka - Kover Dominik, Nagy-Bačo Dušan, Pužér Daniel - sa stali majiteľmi certifikátu Cisco CCNA 1.

Srdečne blahoželáme.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice   SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

Medzinárodný certifikát podnikateľských zručností

 

Študenti 2. ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu sa dňa 2.6.2016 zúčastnili záverečného testu v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu.

Žiaci - Lucia Nohajová, Dávid Zadružný a Matúš Fukas - úspešne zvládli záverečný test a stali sa držiteľmi certifikátu Entrepreneurial Skills Pass.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice