SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Študijné odbory pre šk. r. 2024/25 pre žiakov ZŠ

 

Ponuka študijných odborov pre absolventov ZŠ na školský rok 2024/2025

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 12
 3447K  grafik digitálnych médií 30
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 12
     

 

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com