SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Študijné odbory pre šk. r. 2021/22

V školskom roku 2021/2022 otvárame nasledujúce študijné odbory:

 

A./  MATURITNÉ denné študijné odbory pre absolventov základných škôl:

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 12
 3447K  grafik digitálnych médií 22
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 9
 8221M11

 dizajn-grafický a priestorový dizajn*

* DIZAJN je možné v šk. r. 2021/22 študovať už len v rámci odboru Grafik digitálnych médií. Obsahom výučby odboru Grafik digitálnych médií budú aj oblasti, ktoré sa preberali v odbore Dizajn grafický a priestorový (figurálne kreslenie, maľba, navrhovanie, interiérový a produktový dizajn). Viac info na čísle 0948 917 036 (Mgr. art. Katka Šantová, PhDr., vedúca odboru dizajn).

9

 

 

 

B./  POMATURITNÉ 2- ročné študijné odbory:

(kvalifikačné štúdium určené pre absolventov gymnázií a stredných škôl s maturitou)

  1. Grafik digitálnych médií so zameraním na DIZAJN - denná forma
  2. Obchodná akadémia so zameraním na finančníctvo a bankovníctvo - externá forma
  3. Daňové služby - vyššie odborné štúdium (určené len pre absolvetov, ktorí majú ukončenú strednú škola s ekonomickým zameraním s maturitou) externá forma

 

C./  MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 

  1.  Obchodná akadémia - externá forma