SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Pomaturitné Grafik digitálnych médií šk. r. 2024/25 - prihlášky, zápis

 pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl:

 

Podmienky prijatia: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

Prihlášky prijímame do 28. júna 2024.

Termín zápisu na štúdium:

  • zápis prebieha od 11. júna 2024. Presný termín zápisu je potrebné si telefonicky dohodnúť na tel. č. 055/6719300 (mobil: 0904 441 292) alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com

 

Na zápis je potrebné doniesť:

  • maturitné vysvedčenie,
  • občiansky preukaz,
  • rodný list / sobášny list,
  • registračný poplatok (zápisné) 100,- €

Dokumenty nie je potrebné overovať, stačí priniesť originál, fotokópiu si vyhotovíme.

POPLATKY za pomaturitné štúdium:

 Jednorázové zápisné:  100 EUR
 Školné (mesačne počas trvania školského roku, t.j. 10 mesiacov):  80 EUR
 

V školskom roku 2024/2025 otvárame nasledujúce 2 - ročné pomaturitné (kvalifikačné) študijné odbory:

 

1./ Grafik digitálnych médií so zameraním na DIZAJN - denná forma

 

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com

 

>>>>>>> prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

ekonomicko-technická

Postupimská 37

040 22 Košice