SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Podmienky štúdia

 

 pre denných študentov na SSOŠ

 

 

 1. Pre žiakov 1. ročníka denného maturitného ročníka je štúdium v 1. polroku školského roka BEZPLATNÉ. Počas celého štúdia je možnosť získať prospechové a sociálne štipendium.
 2. Bezplatné doučovanie počas celého štúdia formou konzultácií.
 3. Rozšírená výučba cudzích jazykov (angličtina, nemčina, ruština, španielčina, francúzština).
 4. Každý mesiac sú pre žiakov školy pripravené množstvo aktivít a akcií, ako napr. exkurzie, výstavy, koncerty, súťaže, výlety a pod....>>>>>>>>>>>Študentské aktivity/akcie
 5. Odborné počítačové učebne vybavené špičkovou technológiou. Žiaci majú k dispozícií 99 kusov stolových počítačov.
 6. Príjemné prostredie privátnej školy.
 7. Možnosť štúdijných pobytov, stáží, ako aj platenej praxe v zahraničí.
 8. Prípravné semináre na maturity a prijímacie pohovory na vysoké školy už od 2. ročníka - dlhoročne osvedčený vzdelávací program zabezpečuje pre žiaka úspešné absolvovanie maturít a prijímacích pohovorov na vysoké školy.
 9. Možnosť absolvovať barmanský, baristický (príprava kávy) a kurz čapovania piva.
 10. Popri maturitnom vysvedčení žiak môže v priebehu štúdia získať certifikáty:
  • Cisco CCNA Routing and Switching 1 až 4 (IT špecialista na počítačové siete)
  • KROS - účtovnický program
  • Podnikanie v cestovnom ruchu
  • Aplikovaná ekonómia
  • Kvalitní v škole - úspešní v živote