SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Odborné predmety

 


Študijný odbor - GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ - 4-ročné a 2-ročné denné štúdium

ODBORNÉ PREDMETY:

elektronické publikovanie, ekonomika, figurálne kreslenie, dejiny výtvarnej kultúry, počítačová grafika, spracovanie sekvencií, grafický dizajn digitálnych médií, odborný výcvik, úvod do sveta práce, programovanie, prax

 


 

Študijný odbor  - OBCHODNÁ AKADÉMIA - BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM - 5-ročné denné štúdium 

ODBORNÉ PREDMETY:

ekonomika,účtovníctvo, aplikovaná informatika, hospodárska geografia, administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenie, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, tovaroznalectvo, ekonomické cvičenia, spoločenská komunikácia, marketing, manažment, prax

 


 

Študijný odbor - OBCHODNÁ AKADÉMIA - 3-ročné maturitné externé štúdium

ODBORNÉ PREDMETY:

ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, hospodárska geografia, administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenie, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, tovaroznalectvo, ekonomické cvičenia, spoločenská komunikácia, cvičná firma, sociológia a komunikácia, marketing, manažment, bankovníctvo, výchova k podnikaniu,prax
 


 

Študijný odbor - MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ so zameraním na sieťové technológie Cisco CCNA 1 až 4

4-ročné denné štúdium

Cisco CCNA 1 až 4 sa vyučuje v rámci ODBORNÝCH PREDMETOV:

programové vybavenie počítačov, technické vybavenie počítačov, základy elektrotechniky, elektrické merania, elektronika, technológia, odborný výcvik, počítačová grafika, programovanie