SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Individuálne prehliadky školy

 

Pozývame žiakov a zákonných zástupcov na INDIVIDUÁLNE PREHLIADKY ŠKOLY spojené s poskytnutím podrobných informácií o štúdiu.

Termín prehladky je potrebne telefonicky dohodnúť na čísle 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice