SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Zo života školy

Štúdijné odbory: Grafik digitálnych médií, Mechanik počítačových sietí, Obchodná akadémia bilingválna