SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

VÝSTAVA študentov odboru Grafik digitálnych médií

Téma: DIGITAL ilustration

Miesto: Výmenník Štítová 3183, Košice

Trvanie: 3.12.2014 - 15.1.2015