SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Študentský veľtrh cvičných firiem

Dňa 29.11.2013 naša škola hostila Študentský veľtrh cvičných firiem.