SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Práce študentov Grafiky a Dizajnu - úspešné na súťažiach