SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Celoslovenské finále súťaže - študentky odboru Obchodná akadémia bilingválna

Dátum konania sa súťaže: 21.5.2015

Miesto konania: Hewlett-Packard, Galvaniho 7, Bratislava

Žiačky Kristína Vitkovičová a Erika Jaššová z odboru Obchodná akadémia bilingvála, postúpili ako jediný tím z východného Slovenska, do celoslovenského finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“. Súťaž sa uskutočnila 21.5.2015 v sídle spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.. Finále sa začalo o 10:00 predstavením trojčlennej poroty a predstavil sa aj každý zo súťažiacich. Žiaci dostali podrobné organizačné pokyny, vylosovali si poradie, v ktorom budú prezentovať a mali vypracovať v priebehu 2 hodín riešenie súťažnej štúdie. Následne každý tím odprezentoval svoje riešenie. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 44 tímov, ale do Bratislavy sa dostali len žiaci 7 škôl a to z Bratislavy, Myjavy, Hlohovca, Ružomberku, Piešťan, Handlovej a naše žiačky z Košíc. Študenti mali možnosť premýšľať nad inovatívnymi riešeniami prípadovej štúdie a tým mohli preukázať svoje prezentačné, komunikačné zručnosti, schopnosť argumentovať a tvoriť.