SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Barmanská súťaž

V školskom roku 2013/2014 sa naši študenti zúčastnili Barmanskej súťaže, v ktorej získali prvé miesto.