SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Animácia / Hologram - duel študentov odboru Grafik digitálnych médií

+ Gurmánska súťaž FINGER FOODS študentov odboru Hotelová akadémia SSOŠ Postupimská 37 Košice
+ sprievodná akcia STUDENT/TEACHER JAM SESSION