SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Fotogaléria

Zo života školy

Štúdijné odbory: Grafik digitálnych médií, Mechanik počítačových sietí, Obchodná akadémia bilingválna

Animácia / Hologram - duel…

+ Gurmánska súťaž FINGER FOODS študentov odboru Hotelová akadémia SSOŠ Postupimská 37 Košice + sprievodná…

Duel Digitálne sochárstvo v programe…

-Dizajn naživo! : Duel v programe ZBrush medzi študentom odboru Dizajn grafický a priestorový -…

Celoslovenské finále súťaže - študentky…

Dátum konania sa súťaže: 21.5.2015 Miesto konania: Hewlett-Packard, Galvaniho 7, Bratislava Žiačky Kristína Vitkovičová a Erika…