SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Duálne vzdelávanie

 

 

Čo je systém duálneho vzdelávania?

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.

Celá praktická príprava sa uskutočňuje, na rozdiel od klasického školského spôsobu výučby, v reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa (firmy), čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu práce. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole.

Žiaci pred vstupom na trh práce získavajú praktické zručnosti - zvyšuje sa šanca na ich uplatnenie sa v praxi.

Žiaci získajú od zamestnávateľa hmotné a finančné zabezpečenie (mzdu) uvedené v podpísanej učebnej zmluve s konkrétnym zamestnávateľom.

 

Viac informácií o duálnom vzdelávaní najdete na webstránke: www.dualnysystem.sk