SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Pomaturitné štúdium

(pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl)
 

GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ (DENNÉ štúdium)
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ

 

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com

 

prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

ekonomicko-technická

Postupimská 37

040 22 Košice