SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Maturita pre DOSPELÝCH šk. r. 2023/24 - prihlášky, zápis

 (externá forma, štúdium popri zamestnaní):

 

Prihlášky na 2. kolo prijímame do 07. septembra 2023.

Termín a miesto zápisu na štúdium:

  • termín zápisu je potrebné si telefonicky dohodnúť na tel. č. 055/6719300 alebo e-mail: ssos.kosce@gmail.com

 

Na zápis je potrebné doniesť:

  • výučný list,  resp. koncoročné vysvedčenia zo strednej školy,
  • občiansky preukaz,
  • rodný list / sobášny list,
  • registračný poplatok (zápisné) 100,- €

 

Dokumenty nie je potrebné overovať, stačí priniesť originál, fotokópiu si vyhotovíme.

POPLATKY za externé štúdium:

 Jednorázové zápisné:  100 EUR
 Školné (platba mesačne počas trvania školského roku, t.j. 10 mesiacov):    80 EUR

V školskom roku 2023/2024 otvárame nasledujúce MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 

1./ Obchodná akadémia - externá forma

 

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com

 

>>>>>>> prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

ekonomicko-technická

Postupimská 37

040 22 Košice