SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Cisco akadémia

Sieťové technológie (návrh, budovanie a správa počítačových sietí) so zameraním na vzdelávací modul Cisco CCNA Routing and Switching

Študenti odboru Mechanik počítačových sietí majú vzdelávací modul Cisco CCNA obsiahnutý v  4 - ročnom dennom učebnom pláne.

 

 

Cisco CCNA certifikáty otvárajú svojim vlastníkom dvere do všetkých IT firiem doma a v zahraničí

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


 

Príležitosť – získaj svoj DREAM JOB - Kariéra v IT

 

Cisco CCNA certifikáty otvárajú svojim vlastníkom dvere do všetkých IT firiem doma a v zahraničí

Študenti programu sieťových akadémií majú príležitosť zúčastniť sa na výnimočnom vzdelávacom procese, ktorý má vysokú kvalitu, on-line vzdelávacie materiály a zadania, školených inštruktorov, praktické laboratórne cvičenia a výučbový proces, ktorý umožňujú interaktívnu komunikáciu s inštruktorom. Študenti programu sieťových akadémií sa stávajú tzv. „architektmi sieťovej ekonomiky“, ktorá umožňujú každodenné prepojenie „siete ľudí“. S nikdy sa nekončiacimi požiadavkami na rast ich schopností, majú študenti možnosť snívať o takých pozíciách, ktoré si doteraz nevedeli predstaviť – ide o dôležité pozície od medicíny a financií až po odvetvie zábavy alebo aeronautiky. Program sieťových akadémií otvára možnosti pre študentov budovať si kariéru a príležitosti pre ekonomický rast a rozvoj lokálnych komunít. (zdroj: www.netacad.sk)

 


 


SSOŠ Postupimská 37 – Cisco sieťová akadémia

 

Dňa 13.3.2013 SSOŠ Postupimská 37 podpísala s Technickou univerzitou v Košiciach - fakulta elektrotechniky a informatiky, dekanom prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. a s Podporným centrom pre Cisco Akadémie zastúpeným poradcom pre ASC Ing. Peter Feciľak, PhD. zmluvu o spolupráci pri založení a prevádzke Cisco Akadémie v rámci vzdelávacej iniciatívy spoločnosti CISCO SYSTEMS - "CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM - NetAcad" - na základe toho sa naša škola stalaCisco sieťovou akadémiou a ako

Našim denným žiakom ponúkame možnosť získať odborné vzdelanie v oblasti informačných a sieťových technológií a to v podobe medzinárodne uznávaných certifikátov CISCO CCNA Routing and Switching 1 až 4 (jedinečná možnosť ako sa stať IT - špecialistom). Certifikačné skúšky sa vykonávajú na našej strednej škole pod dohľadom certifikovaného sieťového inštruktora.

 


 


Spoznajte program NetAcad a CISCO CCNA 1 až 4

 

Kurz Cisco CCNA  patrí do portfólia kurzov Slovenského sieťového akademického programu NetAcad.

Program NetAcad je jeden z najúspešnejších IT vzdelávacích programov na Slovensku.

Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy, je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete. Od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí má svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti. (zdroj: www.netacad.sk)

"Spomedzi najväčších IT spoločností až 81% považuje absolventov Sieťových akadémií za lepšie pripravených." (Marcel Rebroš, generálny riaditeľ firmy Cisco Slovensko, zdroj: denník Pravda, príloha Vzdelanie, vydanie z 30. januára 2014, strana 23.)
 

 


 

Vzdelávací modul CCNA Routing and Switching a certifikácia:

 

CCNA má štyri stupne (semestre) kvalifikácie:

  • CCNA 1 - Základy sieťových technológií

 

  • CCNA 2 - Smerovacie protokoly a koncepty

 

  • CCNA 3 - LAN prepínače a bezdrôtová technológia

 

  • CCNA 4 - technológie WAN, NAT

 

s

Netacad CCNA certifikát je štandardný, základný certifikát potrebný pre budovanie kariéry sieťového špecialistu. Po absolvovaní každého modulu, študent denného štúdia vykoná semestrálnu certifikačnú skúšku (testy). Po ich zložení absolvent získa medzinárodne uznávaný netacad certifikát CISCO CCNA podľa dosiahnutého stupňa kvalifikácie.

CCNA integruje navzájom súvisiace inžinierske koncepcie a poskytuje študentom vedomosti potrebné pre úspešné zvládnutie vzdelávacích programov v sieťových oblastiach CCNA pomáha študentom pripravovať sa na úspešnú IT kariéru v malom a strednom podniku ako aj vo veľkých spoločnostiach v oblasti poskytovania služieb.

Štúdium zahŕňa problematiku budovania sieti, sieťovú terminológiu, adresovanie, protokoly a štandardy používané lokálnych LAN a v rozsiahlych WAN počítačových sieťach, teoretické základy prepojovania otvorených systémov, kabeláž a metodiku jej navrhovania, budovanie a údržbu.