SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Študijné odbory pre šk. r. 2020/21 pre žiakov ZŠ

 

Ponuka študijných odborov pre absolventov ZŠ na školský rok 2020/2021

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 15
 3447K  grafik digitálnych médií 20
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 10
 6323K  hotelová akadémia 10
 6324M  manažment regionálneho cestovného ruchu 10
 8221M11

 dizajn-grafický a priestorový dizajn*

* DIZAJN je možné v šk. r. 2020/21 študovať už len v rámci odboru Grafik digitálnych médií. Obsahom výučby odboru Grafik digitálnych médií budú aj oblasti, ktoré sa preberali v odbore Dizajn grafický a priestorový (figurálne kreslenie, maľba, navrhovanie, interiérový a produktový dizajn). Viac info na čísle 0948 917 036 (Mgr. art. Katka Šantová, PhDr., vedúca odboru dizajn).

10

 

Termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je do 15. mája 2020.

Pre viac informácií nás kontaktujte e-mailom: ssos.kosice@gmail.com