SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Študijné odbory pre šk. r. 2020/21 pre žiakov ZŠ

 

Ponuka študijných odborov pre absolventov ZŠ na školský rok 2020/2021

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 15
 3447K  grafik digitálnych médií 20
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 10
 6323K  hotelová akadémia so zameraním na manažment a informačné technológie 10
 8221M11

 dizajn-grafický a priestorový dizajn*

* DIZAJN je možné v šk. r. 2020/21 študovať už len v rámci odboru Grafik digitálnych médií. Obsahom výučby odboru Grafik digitálnych médií budú aj oblasti, ktoré sa preberali v odbore Dizajn grafický a priestorový (figurálne kreslenie, maľba, navrhovanie, interiérový a produktový dizajn). Viac info na čísle 0948 917 036 (Mgr. art. Katka Šantová, PhDr., vedúca odboru dizajn).

10

 

Pre viac informácií nás kontaktujte e-mailom: ssos.kosice@gmail.com