SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

OA bil
mechanik
ha
  2. kolo zápisu na
  externé maturitné, denné pomaturitné štúdium: od 26.8.2020
  NOVINKA: Hotelová akadémia so zameraním
  na manažment a informačné technológie Voľné miesta do 1. ročníka

  Škola bola zaradená do siete stredných škôl na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo 384/99-45 z roku 1999 ako Súkromná obchodná akadémia - bankovníctvo pre pomaturitné štúdium. Svoju činnosť začala s účinnosťou od 1. septembra 2000 ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Od školského roku 2002/2003 škola začala poskytovať aj maturitné štúdium v tomto študijnom odbore, a to v dennej i večernej forme.

  Partneri